Ponowne użycie

Zmiana smaków oraz ponowne użycie.

  • Do kamyczków możesz dolać inny smak, mieszaj do woli.
  • Po zużyciu całego opakowania możesz także umyć dokładnie kamyczki i zalać ulubionych smakiem Shishasyrup.

Alternatywne sposoby użycia :

  • Kamyczków można użyć jako dekoracja
  • Kamyczków można także użyć zamiast żwiru

Musisz użyć melasy która nie bazuje na cukrze czy miodzie, w innym wypadku ponowne użycie może zablokować kanaliki porowe w kamyczkach. Te składniki mogą zniszczyć podstawowe zastosowanie kamyczków.

shisha steam stone, for hookah

The clean mineral stone, from Shisharoma!

 

Jak czyścić kamyczki ? 

Jeśli kamyczki nie wytwarzają odpowiedniej ilości pary wodnej (jeśli chmurki będą za małe), powinieneś je umyć. Najłatwiej wrzuć je do wrzącej wody na 3-5 minut. Zalecamy używanie osobnego naczynia do tego celu jako iż aromaty mogą zabarwić naczynie.

Następnie powinieneś je dokładnie wysuszyć ale w temperaturze nie przekraczającej 250 stopni celcjusza. Możesz dla przykładu użyć piekarnika do tostów albo kuchence gazowej.

re-flavoring hookah steam stone

W ofercie mamy także syropy smakowe ShishaSyrup.

Uwaga!

  • Kamyczki myjesz na własne ryzyko!
  • Nie używaj do mycia żadnych środków czyszczących, gdyż może to mieć bardzo negatywne odbicie na zdrowiu!
  • Jak suszysz kamyczki może się okazać że wytworzysz dużą ilość zapachowej pary która została w kanalikach porowych kamyczków, więc bądź przygotowany na to!
  • Jeśli chcesz ogrzać kamyczki powinieneś to robić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  • Niebezpieczne jest ogrzewanie kamyczków w zamkniętej małej przestrzeni, w zamkniętym piekarniku czy używając otwartego ognia.
  • Nie możemy brać żadnej odpowiedzialności na wypadek nieszcześliwego zdarzenia w domu. (np. ognia, oparzenia, włączenia alarmu przeciw pożarowego, uderzenia ze strony rodzica czy innego przypadku nie opisanego tutaj.)
wtorek, Marzec 25, 2014, 8:28 am Ponowne użycie